Flag Azerbaiijanrussian-flag

Xaricdə Təhsil

A.N.Beketov adına Xarkov Dövlət Şəhər Təsərufatı Universiteti

Xarkov Dövlət Şəhər Təsərufatı Akademiyası -müasir eml və tədris kompleksidir.Burada bir çox təhsil klasifikasiyalı mütəxəsislər hazırlanır : Kiçik mütəxəsislər,bakalavrlar,maqistrlar,elmlər namizədləri elmlər doktorları və s. Xarkov Dövlət Şəhər Təsərufatı Akademiyasında 11 fakultə fəaliyyət göstərir : şəhərsalma,iqtisadiyyat,menecment,şəhər ekoloqiyası mühəndisliyi,şəhərlərin işıqlandırılması və elektrikləşdirilməsi,elektrik transport ,qiyabi təhsil,xarici tələbələrlə iş,kadrların təkminləşdirilməsi,dimplomdan sonrakı təhsil.

qorod2Xarkov Dövlət Şəhər Təsərufatı Akademiyasında 42 ölkədən 500-ü xarici vətəndaş olmaqla 16000 tələbə təhsil alır.Akademiyada 799 müəllim 70 profesor və elmlər doktoru 300 elmlər namizədi çalışır.Akademiya 11 ölkənin :Fransa, Almaniya, ABŞ ,Finlyandiya ,İngiltərə ,İsveç Qollandiya ,Azərbaycan və s. ali təhsil ocaqları ilə əməkdaşlıq edir .

Əziz abituriyent sizi Xarkov Dövlət Şəhər Təsərufatı Akademiyasında təhsil almağa dəvət edirik

 

 

 

Fakultələr
Şəhərsalma(Memarlıq)
Landşaft(memarlıq )
Sənaye və mülki tikinti
Şəhər tikintisi
İstilik qaz təminatıvə ventelyasiyası
Qeoinformasiya sistemləri və texnoloqiyası
Tikinti müəsisələrinin menecmenti
Yerli idarəetmə orqanlarınınmenecmenti
Şəhər təsərufatı idarələrininmenecmenti
Menecmentdə informasiya sistemləri
Turist servisinin menecmenti
Beynəlxalq turizm menecmenti
Turizm

Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi

Otel və restoran işi
Loqistika
Nəqliyyat sistemləri
Yükdaşımanın təşkili və nəqliyyat idarəçiliyi
Yol nəqliyyatının idarəetməsinin təşkili
Tikinti müəsisələrinin iqtisadiyyatı
Şəhər təsərufatı müəsisələrinin iqtisadiyyatı
Uçot və audit
Ekologiya və ətraf mühitin mühafizesi
Arxitektura ekoloqiyası
Ekoloji təhlükəsizlik
Ekoloji audit və serifikasiya
Təbiətdən istifadə iqtisadiyyatı
Ekoloji energetika
Su təminatı
Elektrotexniki sistemlər elektroistifadə
İşıq texnikası və işıq mənbələri
İşıq arxitekturası dizayn və reklam
İşıq sistemlərinin kompyuter proyektləşdirilməsi
Elektrik nəqliyyat
Elektrik sistemləri və nəqliyyat avadanlıqları kompleksləri
Avtomatizasiyanın elektromexaniki sistemləri
Proyektləri idarə etmə
TurizmIngilis dilində
Otel və restoran işi ingilis dilində
Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi ingilis dilində
Hazırlıq fakultəsi

 

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *