Site Loader
Bakı şəh, Səməd Vurğun 34. Af Mall biznes mərkəzi
Logo_BSUBelarus Dövlət Universiteti Belarusun aparıcı ali təhsil müəssisəsidir. 1921-ci il oktyabrın 30-da Minskdə fəaliyyətə başlamışdır. Hazırda universitetdə 40 minə yaxın tələbə təhsil alır. Belarusda təhsil almaq qiymət baxımından ABŞ, yaxud Avropa ölkələrində təhsil almaqdan xeyli əlverişlidir. BDU Bolonya sistemini yaxşı mənimsəmiş təhsil müəssisəsidir.   Belarus dövlət universitetlərinə attestatla  qəbul olmaq üçün heç bir imtahan vermədən yalnız attestatla Belarus dövlət universitetlərinə qəbul olmağı təklif edirik.Belarusiyada əyani tehsil və Belarusiyada qiyabi tehsil almaq şansını qaçırmayın.

Belarusiyada təhsil almaq üçün lazim olan sənədlər:

1. Attestat 

2. Doğum haqqında şədatnamə (metrika)

3. Fotoşəkil 3×4 ölçüsündə (6 ədəd)

4. Xarici Passport və ya Şəxsiyyət vəsiqəsi

Ətraflı məlumat üçün : 📱(+994) 50 241 42 60

Ünvan: Bakı şəhəri. Səməd Vurğun 34. Af Mall biznes mərkəzi.

 

1.  Əyani Təhsil

 
Fakultə, Təhsil müddəti İxtisaslar, ixtisasların təyinatları, ixtisaslaşmalar
Mexaniki-Riyaziyyat, 4 il Riyaziyyat (elmi istehsalat fəaliyyəti)
Математика (elmi mühəndislik fəaliyyəti)
Kompyuter riyaziyyatı və sistemli analiz
Riyaziyyat (iqtisadi fəaliyyət)
Riyaziyyat və informasiya texnologiyaları
Riyaziyyat (elmi pedaqoji fəaliyyət)
Mexanika və riyazi modelləşdirmə
Tətbiqi riyaziyyat və informatika, 4 il Tətbiqi riyaziyyat (elmi istehsalat fəaliyyəti)
İqtisadi kibernetika (riyazi üsullar və iqtisadiyyatda kompyuter modelləşdirilməsi)
İnformatika
Kompyuter təhlükəsizliyi (riyazi üsullar və proqram sitemləri)
Aktuar riyaziyyat
Tətbiqi informatika (kompyuter sistemlərinin proqram təminatı)
Fizika, 5 il Fizika (elmi-tədqiqat fəaliyyəti)
Fizika, 4 il Fizika (istehsal fəaliyyəti)
Fizika (idarəetmə fəaliyyəti)
Nanomateriallar və nanotexnologiyalar fizikası
Nüvə fizikası və texnologiyalar
Kompyuter fizikası
Radiofizika və komyuter texnologiyaları,4 il Radiofizika
Fiziki elektronika
Kompyuter təhlükəsizliyi (radiofiziki üsullar vətexniki proqram vasitələri)
Tətbiqi informatika (telekomunikasiya sistemlərinin informasiya texnologiyaları)
Aerokosmik radioelektron və informasiya sistemləri və texnologiyaları
Kimya, 5 il Fundamental kimya
Yüksək enerjilərin kimyası
Dərman birləşmələrinin kimyası
Kimya, 4 il Kimya (elmi istehsalat fəaliyyəti)
Kimya (elmi pedaqoji fəaliyyət)
Kimya (ətraf mühitin mühafizəsi)
Kimya (əczaçılıq fəaliyyəti)
Biologiya,4 il Biologiya (elmi istehsalat fəaliyyəti)
Biologiya (elmi pedaqoji fəaliyyət)
Biologiya, 5 il Biologiya (biotexnologiya)
Bioekologiya
Mikrobiologiya
Biokimya
Coğrafiya, 4 il Coğrafiya (elmi pedaqoji fəaliyyət)
Coğrafiya (geoinformasiya sistemləri)
 
 
Coğrafiya, 5 лет Faydalı qazıntıların yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı
Hidrometereologiya
Geoekologiya
Kosmoaerokartoqrafiya
Tarix, 4 il Tarix (təyinatlar üzrə)
Tarixi-arxivşunaslıq
Muzey işi və tarixi-mədəni irsin mühafizəsi (təyinatlar üzrə)
Sənədşünaslıq (təyinatlar üzrə)
İqtisadiyyat, 4 il İqtisadi nəzəriyyə
İqtisadiyyat
Menecment (beynəlxalq menecment, innovativ menecment)
Maliyyə və Kredit
İqtisadi informatika
Fəlsəfə və sosial elmlər, 4 il Fəlsəfə
Sosiologiya
Psixologiya
İctimai əlaqələr
Jurnalistika institutu, 4 il Jurnalistika (çap KİV-ləri, print media)
Jurnalistika (audiovisual jurnalistika)
Jurnalistika (veb-jurnalistika)
Jurnalistika (kütləvi informasiya vasitələrinin menecmenti)
Beynəlxalq jurnalistika
Ədəbi iş (redaktə)
İnformasiya və rabitə
Beynəlxalq münasibətlər, 5 il Lingvistika və ölkəşünaslıq
Beynəlxalq münasibətlər,4 il Beynəlxalq münasibətlər
Dünya iqtisadiyyatı
Beynəlxalq hüquq
Menecment (beynəlxalq turizm sahəsində)
Gömrük işi
Filologiya, 4 il Belarus filologiyası (təyinatlar üzrə)
Slavyan (slavyan və belorus) filologiyası
Slavyan (slavyan və rus) filologiyası
Rus filologiyası (təyinatlar üzrə)
Filologiya, 5 il Şərq (çin) filoloqiyası
Romano-german (ingilis) filologiyası
Romano-german (fransız) filologiyası
Romano-german (alman) filologiyası
Romano-german (italyan) filologiyası
Klassik filologiya
Hüquq, 4 il Politologiya
İqtisadi hüquq
Hüquqşünaslıq
Humanitar, 5 il Müasir xarici dillər (tərcümə)
Müasir xarici dillər (təyinat – tədris,ixtisaslaşma – kompyuter linqvistikası, kompyuter tədrisi)
Humanitar, 4 il Menecment-idarəetmə (sosial və inzibati idarəetmə-ictimai idarəetmə)
Sosial iş (social mühəndislik)
 
 
Kulturologiya (fundamental kulturologiya)
Kulturologiya (tətbiqi)
Tətbiqi informatika (web-proqramlaşdırma və kompyuter dizaynı)
Dizayn (kommunikativ dizayn)
Dövlət idarəetmə və sosial texnologiyalar institutu, 5 il Dizayn (дизайн предметно-пространственной среды)
Dövlət idarəetmə və sosial texnologiyalar institutu, 4 il İdarəetmə (ictimai-inzibati idarəetmə; maliyyə və investisiya idarəetməsi; daşınmaz əmlakın idarə edilməsi)
Marketing
Sosial iş (sosial-psixoloji fəaliyyət;Social-iqtisadi faliyyət; sosial-reabilitasiya fəaliyyəti)
Biznes və texnologiyaların idarə edilməsi institutu,4 il Biznesin idarə edilməsi
Logistika
İnformasiya resurslarının idarə edilməsi
  Qiyabi təhsil (təhsil müddəti – 5 il).  
Fakultə İxtisaslar, ixtisasların təyinatları, ixtisaslaşmalar
Mexaniki-riyaziyyat Riyaziyyat və informasiya texnologiyaları. Xüsusi orta təhsildən sonra –  3.5 il
Riyaziyyat (elmi-pedaqoji fəaliyyət). Xesusi orta təhsildən sonra – 3.5il
Biologiya Biologiya (elmi istehsalat fəaliyyəti)
Biologiya (elmi pedaqoji fəaliyyət)
Bioekologiya
Mikrobiologiya. Təhsil müddəti – 6 il
Biokimya. Təhsil müddəti – 6 il
Coğrafiya Coğrafiya (elmi pedaqoji fəaliyyət)
Geoekologiya
Tarix Tarix (ümumi tarix)
Tarixi arxivşünaslıq
Muzey işi və tarixi mədəni irsin mühafizəsi (tarix və muzeologiya; mədəni irs və turizm)
Sənədşünaslıq (idarəetmənin sənədli təminatı – 4 il; indarəetmənin informasiya təminatı – 5 il)
İqtisadiyyat İqtisadi nəzəriyyə
Menecment (beynəlxalq menecment; investisiya menecmenti)
Maliyyə və kredit
Fəlsəfə və sosial elmlər Fəlsəfə
Sosiologiya
Jurnalistika institutu Jurnalistika (çap KİV-ləri)
Jurnalistika (audiovizual)
Filologiya Belarus filologiyası (təyinatlar üzrə). XOT-dan sonra – 4 il
Rus filologiyası (təyinatlar üzrə). XOT-dan sonra – 4 il
Hüquq Hüquqşünaslıq
 
Humanitar Menecment (təyinat – sosial-inzibati menecment, ixtisaslaşma – sosial menecment)
Sosial iş (sosial layihələndirmə)
Sosial iş (sosial pedaqoji fəaliyyət)
Dövlət idarəetmə və sosial texnologiyalar institutu Menecment (sosial inzibati menecment; maliyyə və investisiya menecmenti; daşınmaz əmlakın menecmenti)
Marketinq
Sosial iş (sosial psixoloji fəaliyyət;sosial bərpa fəaliyyəti). XOT-dan sonra – 4 il
Biznes və texnologiyaların menecmenti institutu Biznes-inzibatçılıq. Xüsusi orta təhsildən sonra – 3 il
Loqistika. Xüsusi orta təhsildən sonra – 3 il
İnformasiya resurslarının indarə edilməsi. XOT-dan sonra – 3 il
 
  1. 2.  İkinci ali təhsil
2.1 Qısaldılmış qiyabi təhsil  
Fakultə İxtisaslar, ixtisasların təyinatları, ixtisaslaşmalar
Hüquq Hüquqşünaslıq
İqtisadiyyat Menecment (beynəlxalq menecment, innovativ menecment)
Maliyyə və kredit
Fəlsəfə və sosial elmlər Psixologiya
Dövlət idarəetmə və sosial texnologiyalar institutu Dizayn
Menecment (sosial inzibati menecment; maliyyə və investisiya menecmenti; daşınmaz əmlakın menecmenti)
Biznes və texnologiyaların menecmenti institutu Biznes-inzibatçılıq
Loqistika
 
  1. 3.  Magistratura. Təhsil müddəti 1-2 il müddətindədir.
Fakultə İxtisaslar, ixtisasların təyinatları, ixtisaslaşmalarİllik təhsil haqqı, Manatla     Mexaniki riyaziyyatRiyaziyyat Mexanika Veb-proqramlaşdırma və internet texnologiyaları Mobil avadanlıqların riyazi və proqram təminatı Kompyuter riyaziyyatı və sistem analizi Tətbiqi riyaziyyat və informatikaİnformasiya təhlükəsizliyinin riyazi və proqram təminatı Tətbiqi riyaziyyat və informatika Fizika Fizika Kondensə olunmuş mühit fizikası Fotonika
 
 
Radiofizika və elektronika Radiofizika
Fiziki elektronika
İnformasiya təhlükəsizliyinin aparat və texniki proqram təchizatı
İnformasiyanın mühafizəsinin metodları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi
Kvant radiofizikası və radio texnologiyaları
Kimya Kimya
Biologiya Biologiya
Coğrafiya Coğrafiya
Geoekologiya
      Tarix Ümumi tarix
Vətən tarixi
Arxeologiya
Etnografiya, etnologiya və antropologiya
Sənətşünaslıq
Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıqvə tarixi tədqiqat üsulları
Muzeyşünaslıq, tarixi-mədəni abidələrin konservasiyası və restovrasiyası
Dokumentalistika, sənədşünaslıq, arxivşünaslıq
Mədəni irs və turizm
Sənədlərin idarə edilməsi və arxiv işi
  İqtisadiyyat İqtisadi nəzəriyyə
İqtisadiyyatın riyazi və instrumental metodları
Maliyyə, pul tədavülü və kredit
İqtisadiyyat və xalq təsərrufatının idarə edilməsi
İqtisadiyyat
Maliyyə və Kredit
İqtisadiyyat və müəssisədə idarəetmə
İqtisadi informatika
İnnovativ menecment
Fəlsəfə və sosial elmlər Fəlsəfə
Psixologiya
Sosiologiya
Fəlsəfə və sosial antropologiya
Jurnalistika institutu Jurnalistika
Beynəlxalq münasibətlər Dil nəzəriyyəsi
Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət tarixi
Hüquqşünaslıq
Dünya iqtisadiyyatı
Sosial və iqtisadi sistemlərdə idarəetmə
Turizm sahəsində innovativ menecment
  Filologiya Təlim və təhsilin nəzəriyyəsi və metodikası
Slavyan dilləri
Xarici ölkə xalqlarının ədəbiyyatı
Ədəbiyyatşünaslıq
Dilçilik
German dilləri
 
 
Roman dilləri
Dilçiliyin nəzəriyyəsi
Tekstologiya
Xarici dillərin öyrənilməsində innovasiyalar
Hüquq Politologiya
Hüquqşünaslıq
İctimai hakimiyyətin hüquqi təminatıətin
Xarici ticarət fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi
Humanitar Psixologiya
German dilləri
Kulturologiya
Psixoloji konsultasiya və psixokorreksiya
Sosial və iqtisadi sistemlərdə idarəetmə
Pedaqoqika və təhsilin inkişafı problemləri kafedrası Ümumi pedaqoqika, pedaqoqikanın və təhsilin tarixi
 

 Magistratura – qiyabi (təhsil müddəti – 1,5 il)

 
Fakultə İxtisaslar, ixtisasların təyinatları, ixtisaslaşmalar
Mexanika-riyaziyyat Riyaziyyat
Vebproqramlaşdırma və internet texnologiyaları
Mobil avadanlıqların riyazi və proqram təminatı
İqtisadiyyat İqtisadiyyat və müəssisədə idarəetmə
Maliyyə və kredit
İqtisadi informatika
İnnovativ menecment (təhsil müddəti 2 il)
Tarix Sənədlərin idarə edilməsi və arxiv işi
Mədəni irs və turizm (təhsil müddəti 2 il)
Filologiya Təlim və təhsilin nəzəriyyəsi və metodikası
Ədəbiyyatşünaslıq
Dilçilik
Biologiya Biologiya
  Dövlət idarəetmə və sosial texnologiyalar institutu Sənətşünaslıq
Psixologiya
Hüquqşünaslıq
Sosial və iqtisadi sistemlərdə idarəetmə
Ətraf mühitin dizaynı
Sosial psixologiya
Sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi təminatı
Maliyyə və kredit
Daşınmaz əmlakın idarə edilməsi
Personalın idarə edilməsi texnologiyaları
Reabilitologiya
Biznes və texnologiyaların menecmenti institutu Loqistik sistemlərin idarə edilməsi
    Magistratura (əyani) axşam vaxtı (təhsil müddəti 2 il)
Fakultə İxtisaslar, ixtisasların təyinatları, ixtisaslaşmalar
Biznes və texnologiyaların menecmenti institutu Biznes-inzibatçılıq (administrasiya)
İnnovativ menecment
Loqistik sistemlərin idarə edilməsi
Personalın idarə edilməsi texnologiyaları
  Magistratura (ingilis dilində) 

Fakultə

İxtisas

Biologiya Biologiya
Fizika Fotonika
Mexanika-riyaziyyat Riyaziyyat
Mobil avadanlıqların riyazi və proqram təminatı
Filologiya German dilləri
Roman dilləri
Xarici dövlətlərin xalqlarının ədəbiyyatı (spesifik ədəbiyyatın göstərilməsi ilə)
Xarici dillərin öyrənilməsində innovasiyalar
Beynəlxalq münasibətlər Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət tarixiDünya iqtisadiyyatı
  Biznes və menecment institutuтехнологи Biznes-inzibatçılıq (administrasiya)
  Qrupa 5 nəfərin yığılması şərti ilə  

   Universitetə qədər hazırlıq fakultəsi

 
Təhsil proqramının növü Təhsil müddəti Dərs yükü

Hazırlıq fakultəsi

(Xarici vətəndaşlar üçün)

1 sentyabr – 30 iyun 1252  saat

Post Author: mursal001

Leave a Reply

Your email address will not be published.

twenty + 11 =

WhatsAppla mesaj at
1
Sizə necə kömək edə bilərik?
Salam. Sizə necə kömək edə bilərik? Sualınız varsa WhatsApımıza mesaj yaza bilərsiniz.